วันพะหัสบอดี

คติสอนหญิง: 3 things in life
 
Three irrevocable things in your life are . . .
3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ . . . –
Word // คำพูด –
Time // เวลา –
Change // โอกาส
 
Threeundeniable things in your life are. . .
3 สิ่งที่ควรมีในชีวิตเราคือ –
 Serenity… //ความสงบ –
 Honesty… // ความซื่อสัตย์ –
 Hope.. // ความหวัง
 
Three gems of your life are . . .
 สิ่งที่มีค่า 3 สิ่งในชีวิตเรา คือ –
 Love // ความรัก –
self-esteem // เคารพตัวเอง –
true friends. // และเพื่อนแท้
 
Three uncertainties in your life are . . .
 ความไม่แน่นอนในชีวิต 3 อย่าง คือ –
dreams. . // ความฝัน –
success . . // ความสำเร็จ –
fate. // และโชคชะตา
 
Three things that deteriorate your life are . . .
3 สิ่งที่เป็นบ่อนทำลายชีวิตเรา คือ –
liquor. . // สุรา –
 arrogance .. //ความหยิ่งผยอง –
anger. // และความโกรธ
 
* Kind hearts are the garden . . .
จิตใจดีเป็นดั่งสวน
Kind thoughts are the roots . . .
 ความคิดดีเป็นรากไม้
 Kind deeds are the fruits . . .
การกระทำดีเปรียบเหมือนผลไม้
 Kind words are the blossoms. . .
  คำพูดดี เป็นดั่งดอกไม้บานสพรั่ง
 
(จิตดี ,คิดดี ,พูดดี, และกระทำดี)
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s