วันอาทติย์

การที่เราจะคบใครสักคน
     การที่เราจะคบหาหรือรู้จักใครสักคน ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ควรท่อง ควรจำไว้อยู่เสมอก็คือ “คน” เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งด้านบวก และด้านลบ อยู่ในนั้น อย่าตั้งใจกับคน 1 คนมากเกินไป เพราะไม่มีใครอยากเป็นต้นเหตุของความล้มเหลว อย่าคาดหวังกับ คน 1 คนมากเกินไป เพราะไม่มีใครสามารถเป็นทุกอย่าง ที่ทุกคนอยากให้เป็น อย่าให้เวลากับคน 1 คนมากเกินไป เพราะไม่ว่าใครก็อยากมีช่วงเวลาของความเป็นส่วนตัว. . . คนเดียว…. อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคน 1 คนมากเกินไป เพราะนั่นจะทำให้เค้าไม่หลงเหลือความเป็นตัวของตัวเอง อย่าควบคุมชีวิตคน 1 คนมากเกินไป เพราะมนุษย์มักจะหาวิธีการแทรกตัว เพื่อออกมาจากกฎที่ถูกกำหนด อย่าบีบบังคับคน 1 คนมากไปกว่านี้ เพราะถ้าคนๆนั้น หลุดจากภาวะบีบบังคับมาได้ คุณจะกลายเป็นคนที่ถูกหันหลังให้ในทันที
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ วันอาทติย์

 1. Ρ ï Ń κ Ÿ พูดว่า:

  – – – – – อ อ ฟ แ ว ะ ม า บ อ ก ว่ า ป ว ด ฟั น จ า ง เ ล ย อ่ ะ
          – – – – – -เ ล ย ไ ม่ ค่ อ ย ไ ด้ ม า เ ม้ น ใ ห้  ไ ม่ ไ ด้ ห า ย ไ ป ไ ห น น ะ
                 – – – – – -แ ต่ อ อ ฟ ไ ป ดั ด ฟั น ม า อี ก จ า ดั ด อี ก ทำ ไ ม ห ว่ า ยั ง   ง ง ๆ
                         – – – – – -ตั ว เ อ ง เ ล ย ทั้ ง  ๆ  ที่ เ ค ย ดั ด  ม า แ ล้ ว น ะ เ นี้ ย  (  5 5 5 +  กำ  )
                                – – – – – -กิ น ร า ย ไ ม่ ไ ด้ เ ล ย ซ ะ งั้ น เ ซ็ ง สุ ด  ๆ  เ ล ย จ้ า
                                       – – – – – แ ต่ คิ ด ถึ ง เ ห มื อ น เ ดิ มไ ม่ เ ค ย เ ป ลี่ ย น น้ า
                                               – – – – – บ ะ บ า ย . . .

 2. silly -..- พูดว่า:

  อ่ะนะ ไปเอามาจากไหนวะแก
  5555555555
  อ่านแระ ก้อโออ่ะ
  คิดถิงแกว้อยยยย
  *~.ไข่ปู.~*

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s